Beszámoló gyűlés és szakmai nap 2017. április 25-én

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete 2017. április 25-én, kedden, 9.00 órai kezdettel beszámoló taggyűlést és szakmai napot tart.

Helyszín: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, 7400 Kaposvár Csokonai u. 4.

Program: 

  • 8.30: Vezetőségi megbeszélés
  • 9.00: Taggyűlés. Köszöntő
  • 9.05: A napirend ismertetése dr. Nagyné Németh Ilona, titkár
  • 9.10: Beszámoló az MKE SMSZ 2016. évi munkájáról, dr. Pintérné Kék Krisztina, az MKE Somogy Megyei Szervezetének elnöke, Ellenőrző bizottság beszámolója, 2017. évi munkaterv, tervezett programok ismertetése
  • 9.30: Könyvtárigazgatók bemutatkozása: Horváth Péter, Sziács Lászlóné.            
  • 10.00: Szünet
  • 10.30: Szakmai program. Látogatás a Somogy Megyei Levéltárba: Ismerkedés az új épületbe költözött levéltár munkájával, szolgáltatásaival és adatbázisaival.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést ismételten összehívjuk, ugyanezen a napon 9.15 órás kezdettel. Az ismételten összehívott taggyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Nyitottak vagyunk a szakmai szervezet munkáját segítő javaslatokra és továbbra is várjuk a megye könyvtárainak és a könyvtárosainak csatlakozását közösségünkhöz.

A tagság megjelenésére feltétlenül számítunk és szeretettel várunk a programra minden érdeklődőt!

Kapcsolódó fájlok: